Konsultbolagen

De bästa konsultbolagen inom IT är faktiskt att anse som uthyrare av temporära IT konsulter och IT chefer. Dvs interim management inom IT både på konsultnivå och chefsnivå.

Fler anställda och högre vinst för konsultbolagen

Pandemin gjorde att 2020 blev ett år när konsultbolagen fick ta en hel del stryk. Men 2021 har gått desto bättre. För 24 börsnoterade konsultbolag ökade antalet anställda med 7,3 procent – och vinsten med 35 procent.

Läs mer